Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Anogir chwi yn gryf i ymuno yn y gweithgareddau hyn, yn ogystal â’r gweithgareddau codi arian a drefnir, gan amlaf, gan Gymdeithas Rhieni a Chyfeillion Ysgol Cwm y Glo. Maent yn griw hynod o weithgar i’r achos, sy’n llwyddo i godi swm sylweddol o arian bob blwyddyn. Mae’n ffordd arbennig i rieni ddod i adnabod ei gilydd, staff yr ysgol a’r gymuned leol.

Diolch i'n 'Cyfeillion' cydwybodol am eu gwaith yn ystod y flwyddyn. Maent wedi sicrhau bod yr ysgol wedi derbyn adnoddau newydd, defnyddiol i'r holl ddisgyblion.