Cyngor Cymuned

Mae Pwyllgor Cyngor Cymuned Llanrug a Chwm y Glo yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystafell gynunedol yr ysgol.