Gwybodaeth

Cliciwch yma i lawrlwytho'r llawlyfr fel pdf

Gweledigaeth yr Ysgol

 

Yma, yng nghysgod Yr Wyddfa, mewn ardal naturiol Gymreig, anelwn at i bob plentyn ddewis a gallu siarad Cymraeg yn rhugl ym mhob agwedd o’i fywyd ac i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.
Mae siarad dwy iaith yn cynnig dwywaith y dewis o ran agor drysau i fyd gwaith a bywyd cymdeithasol llawer mwy amrywiol.

 

Cliciwch yma i weld ein gwobr efydd!

Cliciwch yma i weld ein albwm Siarter Iaith ar Flickr!

 

Llawlyfr Rhieni 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

 

Gwybodaeth Cyffredinol i Rieni - cliciwch yma

 

Rhifedd

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 1 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 2 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 3 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 4 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 5 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 6 - cliciwch yma

 

Dysgu Cymru - cliciwch yma

 

Llythrennedd

Taflen Lythrennedd i Rieni - Derbyn - cliciwch yma

Taflen Lythrennedd i Rieni - Blwyddyn 1 - cliciwch yma

Taflen Lythrennedd i Rieni - Blwyddyn 3 - cliciwch yma

Taflen Lythrennedd i Rieni - Blwyddyn 4 - cliciwch yma

Taflen Lythrennedd i Rieni - Blwyddyn 5 - cliciwch yma

Taflen Lythrennedd i Rieni - Blwyddyn 6 - cliciwch yma

 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r PDF

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 

  

 

 

GAD 2017 – 18 - cliciwch yma


GAD 2016 – 17 - cliciwch yma


GAD 2015 – 16 - £2,100

Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd gyda’r hawl i ginio am ddim.
Dyma sut mae’r arian yn cael ei wario yn yr ysgol:

• Buddsoddi mewn hyfforddiant llythrennedd a rhifedd ar gyfer codi safonau darllen, ysgrifennu a rhifedd.
• Buddsoddi mewn adnoddau llythrennedd a rhifedd ar gyfer codi safonau darllen, ysgrifennu a rhifedd.
• Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.


GAD 2014 – 15: £4,590

Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd gyda’r hawl i ginio am ddim.
Dyma sut mae’r arian yn cael ei wario yn yr ysgol:

  • Cyflogi staff i dargedu disgyblion mewn grwpiau – ffocws ar ddarllen ac ysgrifennu estynedig.
  • Buddsoddi mewn hyfforddiant llythrennedd a rhifedd dalgylchol ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.
  • Buddsoddi mewn adnoddau llythrennedd a rhifedd ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.
  • Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.