Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol 2014 - 2015


Enw: Euron Davies

Swyddogaeth: Y CADEIRYDD
Iechyd a diogelwch, Disgyblu a diswyddo Staff Disgyblu a gwahardd disgyblion. Cwynion Adolygu tal. Apel adolygu tal, Is – banel cyllid. Penodiadau a staffio, Polisiau. Iaith

Cynrychioli: Rhieni / Cadeirydd


Enw: David Roberts

Swyddogaeth: IS GADEIRYDD
Cydraddoldeb hiliol, Apel Disgyblu a Diswyddo Staff, Disgyblu a Gwahardd Disgyblion, Cwynion, Is banel cyllid. Adeiladau, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth

Cynrychioli: Cymunedol / Is Gadeirydd


Enw: Brian Jones

Swyddogaeth: Adeiliadu. T.G.Ch

Cynrychioli: Awdurdod Addysg


Enw: Aaron Bayley

Swyddogaeth: Amddiffyn Plant, Disgyblu a gwahardd disgyblion. Adolygu tal/Apel adolygu tal, Is-banel cyllid, Penodiadau a Staffio Polisiau, Mathemateg

Cynrychioli: Cymunedol


Enw: Osian Jones

Swyddogaeth: Anghenion Dysgu Ychwanegol, Apel Disgyblu a Diswyddo Staff, Adolygu Tal/Apel Adolygu Tal, Penodiadau a Staffio, Celf

Cynrychioli: Rhieni


Enw: Donna Williams

Swyddogaeth: Disgyblu a Diswyddo Staff. Cwynion. Dyniaethau. Siarter Iaith Gymraeg

Cynrychioli: Rhieni


Enw: Mared Morris

Swyddogaeth: Hyfforddiant i Lywodraethwyr, Adeiladau, Siarter Iaith Gymraeg

Cynrychioli: Staff Ategol


Enw: Nia Oliver

Swyddogaeth:

Cynrychioli: Pennaeth. niaglynoliver@gwynedd.gov.uk


Enw: Dim Cynrychiolaeth

Swyddogaeth:

Cynrychioli: Staff Addysgu


Enw: Alan Pritchard

Swyddogaeth: Disgyblu a diswyddo staff. Ploisiau. Dylunio a thechnoleg.

Cynrychioli: Cyngor Cymuned


Enw: Eleri Jones

Swyddogaeth:

Cynrychioli: Clerc Y Llywodraethwyr. elerielenjones@gwynedd.gov.uk