Pwy ydi Pwy

Staff yr Ysgol – 2014 / 2015

Pennaeth ac Athrawes – Dosbarth Peris (M, D, Bl 1 a 2) Mrs. Nia G. Oliver
Athrawes – Dosbarth Marchlyn (Bl. 3, 4, 5 a 6) Miss Eleri E. Jones
Athrawes – Dosbarth Peris (rhan amser) Mrs. Awen M. Bayley
Cymhorthyddion Dosbarth Mrs. Wendy Roberts (Miss Smith)
Miss Mared Morris (Miss Mared)
Cogyddes/Clerc Cinio Mrs. Janet Taylor (Anti Janet)
Gofalwraig Mrs. Christine Jones (Anti Chris)
Arolygwyr Amser Cinio Wendy Roberts
Kelly Williams
Mared Morris
Clerc Gweinyddol Miss Kelly Williams
Nyrs yr Ysgol Bethan Jones
Swyddog Lles Carys Hughes