Ysgol Iach

Yr Ysgol Sy’n Hybu Iechyd

Ysgolion Iach GwyneddMae’r ysgol yn rhan o’r prosiect hwn ac yn gweithio ar y cyd gydag athrawes ymgynghorol sy’n ddolen gyswllt rhwng yr ysgol a’r awdurdod iechyd. Rydym wedi cwblhau pob cam o’r cynllun, ond wrth gwrs yn parhau i gynnal yr amcanion sydd wedi eu gosod o fewn y Cynllun Hybu Iechyd.